Bilim insanı nasıl olunur?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 4. TEMA BİLİM VE TEKNOLOJİ Bilim İnsanı Nasıl Olunur? Dinleme Metni hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Bilim insanı nasıl olunur?

Sözlük anlamı olarak bilim; Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim olarak tanımlanırken,

Bilim insanı; bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye ulaşmaya çalışan kişi olarak tanımlanır. Bilim insanları düşünme, merak, öğrenme isteği gibi nedenlerle çevresinde olup bitenleri sorgular ve fiziksel, matematiksel ve sosyal alanda yaptığı çalışmalar ile doğayı kapsamlı bir şekilde anlamak için araştırmalar yaparlar.

Bilim insanı olacak kişilerde bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bilim insanında bulunması gereken özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  1. Bilim insanı öncelikle meraklı olmalarıdır. İlgi duyduğu ve kendine çalışma alanı olarak seçtiği konular hakkında sürekli sorular sorar ve sahip olduğu teknik bilgi birikimi ile çalışma alanıyla ilgili detaylı araştırmalar yapar.
  2. Bilim insanı gözlemci yapıya sahip olmalıdır. Çevresini, doğayı, yürüttüğü deneyleri ve sonuçlarını bilinçli bir şeklide gözlemler ve bunlardan sonuçlar çıkarır. Düzenli olarak çalışmalarını kayıt altına alır ve her fırsatta not tutarlar. Böylece bir hata oluştuğunda notlarını kontrol ederek hatalarının farkına varabilir.
  3. Bilim insanı özgüven sahibi ve sabırlı olmasıdır. Yaptığı deneyler ve gözlemler her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Önemli olan pes etmemek, nerede hata yaptığını bulmaya çaba göstermektir. Yaptığı çalışmalar olumsuz sonuçlansa bile kendine olan güvenlerinden hiçbir şey kaybetmemeli azimle çalışmaya devam etmelidir.
  4. Bilim insanı çalışma alanındaki akademik gelişmeleri, makaleleri ve bilimsel yayınları takip etmelidir. Böylece bilgilerinin güncelliğini korur, teknik bilgi seviyesini her geçen gün arttırır.
  5. Bilim insanı zeki olmalı ve hayal gücüne sahip olmalıdır. Zeka denilince üstün zekalı kavramını çağrıştırsa da geçmişteki birçok bilim insanını parlak bir eğitim hayatına sahip olmadığı unutulmamalıdır. Bilim insanı sahip olduğu zeka ve hayal gücü ile ileriyi görebilir ve bu doğrultuda çalışmalar yapabilir.

Kendine bilim insanı olma yolunda kariyer çizecek bir kişi aşağıdaki bilimsel konu ve kullanılan yöntemlere göre çalışma alanını belirleyebilir.

  • Matematiksel ve bilgisayar bilimleri; matematik, mantık gibi
  • Doğa bilimleri; biyoloji, fizik, kimya, astronomi..
  • İnsan bilimleri; psikoloji, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, dil bilimi..
  • Uygulamalı bilimler; tıp, mühendislik, mimarlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.