Bilimsel alanda yapılan çalışmalara başka hangi örnekleri verebilirsiniz?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite KÜRESEL BAĞLANTILAR, İnsanlığın Ortak Mirası sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Bilimsel alanda yapılan çalışmalara başka hangi örnekleri verebilirsiniz? Dünyanın çeşitli yerlerinde tıp alanında yapılan çalışmalar sadece o yerlerde mi kullanılmaktadır?

Robert Koch ve Ferdinand Cohn: Mikrobiyoloji dalında yaptıkları çalışmalar ile tanınan Robert Koch ve Ferdinand Cohn Tuberculosis bacillus ve Vibrio cholera gibi hastalığa neden olan önemli bakterileri ilk kez izole eden kişiler olarak tarihe geçmişlerdir.

İbn-i Sina: Bir hekim olan İbn-i Sina, Tıp alanında birçok kitap yazmıştır. El-Kânûn fî’t-Tıb (Tıp Kanunu) adlı eseri Batı ülkelerinde 16. yüzyılın ve Doğu ülkelerinde ise 19. yüzyılın başlarına kadar ders kitabı olarak okutulmuştur. Beş kitaptan oluşan bu ansiklopedik eserin Birinci Kitab’ı, anatomi ve koruyucu hekimlik, İkinci Kitab’ı basit ilaçlar, Üçüncü Kitab’ı patoloji, Dördüncü Kitab’ı ilaçlarla ve cerrâhî yöntemlerle tedavi ve Beşinci Kitab’ı ise çeşitli ilaç terkipleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Tıp alanında yapılan çalışmalar sadece dünyanın bir yerinde değil tüm dünyada kullanılmaktadır. Çünkü bu çalışmaların ortaya çıkmasında ve sonuç vermesinde birçok farklı insanın bilgi birikimi ve deyimi rol oynamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir