Bilimsel gelişmelerle ilgili haberleri hangi kaynak veya kaynaklardan ediniyorsunuz?

Bilimsel gelişmelerle ilgili haberleri hangi kaynak veya kaynaklardan ediniyorsunuz? Bu kaynaklardaki haberlerin en belirgin özellikleri nelerdir? Tartışınız.

Bilimsel Gelişmelerle İlgili Kaynaklar Nelerdir?
Bilimsel metinler yazılmadan önce bir çok araştırma yapılır. Yazının kesin bilgi içerip dinleyici tatmin etmesi oldukça önemlidir. Bilimsel yazı ve gelişmeler öz bilgi içerebilmesi için doğru kaynaklara başvurmak gerekir. Doğru kaynaklardan biraz bahsedelim.
Kaynak araştırmacı ilk olarak kaynakların doğruluğunu sorgulamalı bulduğu kaynakları okumalı ve kaynaktan emin olmalıdır. Araştırma yapan kişi konu seçtikten sonra o konu ile ilgili bir çok makale okuyarak bilgi sahibi olmalıdır. Daha sonra birincil kaynaklara başvurmalı.

Birincil kaynaklar:
* Anket
* Gözlem
* Yayımlanmış belgeler
* Mülakat

Birincil kaynaklar yeterli bilgiyi sağlamadığı sürece ikincil kaynaklara başvurulur. İkincil kaynaklar ; konu ile ilgili bilgiler içeren kütüphanelerde muhafaza edilen yüksek bilgiye sahip kişilerin yazdığı kitaplardır.
Tüm kaynaklara başvurmak bazen yeterli olmayabiliyor. Kütüphanene kitaplarının içerdiği bilgiler araştırma görevlisini tatmin etmeye bilmekte. Kaynak yetersizliği bilimsel gelişmenin duraklamasına neden olur. Bilimsel gelişme durduğu zaman istenilen sonuç alınmaz ve zincirin halkası kopar. Bu nedenle bilimsel gelişmeler için kaynak oldukça önemlidir.
Kısacası söylemek gerekirse bilimsel gelişmelerin yol kat etmesi için sağlıklı ve bilgi yüklü kaynaklara başvurması gerekir. Kesin bilgiler içeren anket, gözlem, araştırma, doğrudan bilgi edinme vb. Kaynaklar bizim açımızdan önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.