Bilinçli Tüketici metni bulmaca etkinliği.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 5. TEMA VATANDAŞLIK Bilinçli Tüketici etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle bu kelimeleri bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri örnekteki gibi işaretleyiniz.

Bilinçli Tüketici metni bulmaca etkinliği:

1.Eksikliği duyulan şey. (İhtiyaç)

2.İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. (Bilinç)

3.Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun. (Yasal)

4.Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse. (Tüketici)

5.Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, besin. (Gıda)

6.Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli. (Tutumlu)

7.Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. (Emek)

  • Anlamını belirlediğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

– Yeni bir ayakkabıya ihtiyacım var.

– Eğitimin bir amacı da doğayı koruma bilinci oluşturmaktır.

– Haksızlığa uğradığımda yasal haklarımı kullanabilirim.

Tüketiciler olarak beğendiğimizi değil ihtiyacımız olanı almalıyız.

– Sağlıksız gıdalardan uzak durmalıyız.

– istediğim şeyi almak için bu aralar biraz tutumlu olmam gerekiyor.

– Bu ödev projem için çok emek harcadım.

  • Metinde geçen kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz. İhtiyaç, sonsuz, bilinçli eş anlamlısı nedir?

ihtiyaç eş anlamlısı: gereksinim

sonsuz eş anlamlısı: ebedi

bilinçli eş anlamlısı: şuurlu

savurgan eş anlamlısı: tutumsuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.