Bir davanın adil bir şekilde sonuçlanmasında yasama, yürütme ve yargı güçlerine düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Yönetimin Gücü sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Bir davanın adil bir şekilde sonuçlanmasında yasama, yürütme ve yargı güçlerine düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?

Davaların adil bir şekilde sonuçlanabilmesi için öncelikle yargının bağımsız olması gerekir. Verdiği kararları anayasa ve yasalara göre hiçbir baskı altında olmadan vermelidir. Yargı, gücünü yasalardan almaktadır. Bir olayın suç teşkil edebilmesi için o olayın yasalarla suç olduğu tespit edilmeli ve uygulanacak yaptırımlar ve cezalar tanımlanmış olmalıdır. Yasalar ile tanımlanmayan bir suçtan dolayı ceza verilemez. Bu nedenle yasaları yapmakla görevli yasama organı olan meclis bu çalışmalarını titizlik içinde yapmalı ve yasalarda her şey düşünülmelidir. Yasaların uygulama mercii olan hükümet veya bakanlar kurulu yasaların uygulanması ve yasalara kendisinin de uyması konusunda hassas olmalı, yargı organlarına faaliyetlerine ilişkin baskı yapmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.