Bir devlet düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için yasaların olması ve bu yasalara herkesin uyması neden gereklidir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Kuvvetler Ayrılığı sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Bir devlet düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için yasaların olması ve bu yasalara herkesin uyması neden gereklidir?

Toplum halinde yaşayan insanların düzen ve huzur içinde yaşayabilmesi için yazılı kurallar olan yasalara ihtiyaç vardır. Bunun için devlet kurumlarının görev ve sorumlulukları ile vatandaşların hak ve ödevleri yasalar ile tanımlanmıştır. Bunlara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar bağımsız mahkemeler tarafından karara bağlanmaktadır. Bir ülkedeki huzur ve mutluluk, devlet düzeninin sağlıklı işlemesine yani devlet ve vatandaş arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bunun için vatandaşların devlete karşı olan görev ve sorumlulukları olan vergi verme, askere gitme, seçme ve seçilme hakkını kullanma gibi görevlerini yerine getirmeli; devlette, toplumun huzur ve güven içinde mutlu bir şekilde yaşaması için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenen çerçevede yerine getirmelidir. Böylece devlet düzeni sağlıklı işleyecek ve toplum huzur ve mutluluk içinde yaşayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.