Bir devletin kalkınmasında, denizlere, limanlara, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmasının rolü nedir?

  • Bir devletin kalkınmasında, denizlere, limanlara, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmasının rolü nedir?

Ticaret bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktörlerdendir. Var olan yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanıp ticaretini yapmak o ülke için içeriden ve dışarıdan kazanç (ihracat) demektir. Bu sayede ülke ekonomisi gelişir. Ticaret ile birlikte ticaretin yapıldığı yollar ( denizler , limanlar) üzerinden de ülkeler para kazanırlar.  Bundan dolayı zengin kaynağa , deniz ve limanlara sahip ülkeler gelişmişlik seviyesini yakalamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir