Bir DNA molekülünde guanin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?

8.sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Dersi 2. Ünite DNA ve Genetik Kod sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları (sayfa 32)

.Bir DNA molekülünde guanin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?

DNA çift sarmaldır. Nükleotitlerden oluşur. Nükleotitler fosfat, organik baz ve deoksiriboz şekerinden oluşur. DNA nın yapısında dört çeşit azotlu organik baz bulunur. Organik bazlar eşleşirken belirli kurala göre dizilir.  Dört çeşit organik baz DNA nın yapısında eşleşirken adenin bazın karşısına timin baz, guanin bazın karşısına sitozun bazı gelir. Bu durumda guanin bazı ile sitozun bazı birbirine eşit sayıda bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.