Bir olayda aşağıdaki seçeneklerden hangisi her zaman yer almaz?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 1. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Değerlendirme Çoktan Seçmeli sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1. Bir olayda aşağıdaki seçeneklerden hangisi her zaman yer almaz?

C) Maddi zarar

2. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

A) Ülkemizde yaşanan kazalar can ve mal kaybına sebep olmaktadır.

3. I. Veri toplama

II. Araştırmaya yönelik varsayımlarda bulunma

III. Konu ya da sorunu belirleme

IV. Rapor hazırlama

Yukarıda verilen bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

C) III, II, I, IV

4. I. Köyden kente göç edilmesi

II. Çevre kirliliği

III. Canlı türlerinin hızla azalması

gelişmelerinden hangileri, bir olayın çok boyutluluğuna kanıt olmuştur?

D) I, II ve III

5. I. Olaylar birden çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir.

II. Bir olayın, birden çok sonucu olabilir.

III. Bir olayın nedeni, başka bir olayın sonucu olabilir.

IV. Olaylar insanları farklı yönlerden etkilemez.

Yukarıda verilen ifadelerin hangisi doğru değildir?

D) IV

6. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk’ün Türk dili ve edebiyatı ile ilgili yaptığı çalışmalardandır?

B) I. Türk Dili Kurultayının yapılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.