Bir toplumda halkçılık ilkesinin uygulanmamasının sonuçları neler olabilir?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Halkçılık sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Bir toplumda halkçılık ilkesinin uygulanmamasının sonuçları neler olabilir?

Halkçılık ilkesinin uygulanmaması eşitlik kavramını yok edeceği için, toplumda ayrıcalıklı sınıflar oluşacak, millî birlik ve beraberlik bundan zarar görecek ve toplumsal barışı ve dayanışma duygusunu zedelenecektir. Halkçılık ilkesi ile elde edilen demokratik haklar uygulanamayacak, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında sorunlar yaşanacaktır. Adaletin yerine getirilmesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu ilkesi uygulanmadığı için hak kayıpları ve adaletsizlikler yaşanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.