Birey, dernek, vakıf ve devlet arasındaki ilişkiyi “etkin vatandaş” kavramıyla ilişkilendirerek tartışınız.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Ben Bir Vatandaşım sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Birey, dernek, vakıf ve devlet arasındaki ilişkiyi “etkin vatandaş” kavramıyla ilişkilendirerek tartışınız.

Toplumu oluşturan bireyler, çevrelerinde ve sosyal yaşamda gördükleri eksiklik ve noksanlıklar konusunda devlete bu konularda destek olmak için sorumluluk bilinci ile bir şeyler yapmaya çalışırlar ve belirledikleri bir alanda tamamen gönüllük esasına göre faaliyet gösteren dernek ve vakıflar kurarlar. Gördükleri sorun ve eksiklikler karşısında etkin birer vatandaş olarak çeşitli çalışmalar yürütürler, projeler geliştirirler ve topluma ve devletine karşı sorumluluk bilinci ile ülkemizin ve toplumun geleceği için emek sarf ederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.