Birey, toplum ve çevre arasında nasıl bir ilişki vardır?

3.sınıf Hayat Bilgisi dersi için verilen Karşılıklı Bağımlılık sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Birey, toplum ve çevre arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir örnek vererek açıklayınız.

Bireylerin yaşam koşullarını yaşadıkları çevre, onun yer şekilleri ve ilkimi belirler. Çevreye göre beslenme ve giyinme alışkanlıkları geliştirirler. Birey çevreye bağımlı olarak yaşamaktadır. Bireyler doğada tek başına yaşamayacakları, tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılayamayacakları için toplumları oluşturarak birlik ve yardımlaşma içinde ihtiyaçlarını karşılarlar. Birey bu anlamda da topluma bağımlıdır.  Bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için çevreye ve topluma bağımlı olarak yaşaması gerekir.

Çevresinde verimli topraklar olmayan bir toplum zorunlu olarak yeraltı kaynaklarına yönelir. Buradaki madenleri çıkarak gelir elde eder ve bu gelir ile ihtiyacı olan tarım ürünlerini, gıda maddelerini alır. Çevre toplum yaşamında belirleyici olmuştur. Bireyler dayanışma içinde yardımlaşarak sorunların üstesinden gelmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.