Bireysel ve toplumsal ilişkilerde ben dili kullanımının sağlayacağı yararlar nelerdir?

7.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Bireysel ve toplumsal ilişkilerde ben dili kullanımının sağlayacağı yararlar nelerdir?

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde ben dili kullanmak karşımızdaki kişiyi incitmez. Onu yargıladığımızı düşündürmediği için savunmaya geçmez. Kişilerin karşılıklı birbirlerini anlayarak davranışlar üzerinde değişime gidilmesini kolaylaştırır.

  • ‘‘Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece vardır.’’ sözünden hareketle düşünceyi açıklama özgürlüğünüzü kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Yazınız.

Düşünce ve kanaatlerimizi açıklama ve yayma hakkına sahibiz ancak düşüncelerimizi açıklarken başkalarının özel hayatını deşifre etmeme, saygısızlık yapmama gibi sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

Kitle iletişim hem hak hem de özgürlüktür. Hak ve özgürlüklerimizi kullanırken sorumluluklarımızda vardır. Tarafsız ve doğru bilgilendirme yapmayan kitle iletişim araçlarında sorumluluklar kötüye kullanılmış olur. Doğru haber alma hakkı çiğnenmiş olur.

  • Ülkemizde anayasal bir hak olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün bize ve topluma katkıları nelerdir?

Farklılıklar bir topluma zenginlik katar. Demokratik bir toplumda kişiler düşüncelerini özgürce açıklayabilir. Dolayısıyla insanlar arasında saygı kültürü oluşmaktadır. Anlatılan, söylenen, çizilen her bir düşünce bize belki farklı bakış açıları oluşturur. Dünya’ya bakış açımız farklı pencerelerden olunca olayların anlaşılabilmesini ve birlik ve beraberliğin oluşmasını sağlar. Aynı zamanda düşünce özgürlüğünün olduğu topluluklar gelişerek ilerlerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.