Birinci kuşaktaki bezelyelerin çaprazlanmasıyla hem düzgün hem buruşuk tohumlu bezelyeler elde ediliyor. Bu durumun sebebi nedir?

8.sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Dersi 2. Ünite DNA ve Genetik Kod sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

2.Ünite Değerlendirme Soruları (sayfa64)

2.Düzgün ve buruşuk tohumlu bezelye bitkileri çaprazlandığında, birinci kuşaktaki bezelyelerin tümü düzgün tohumlu oluyor. Birinci kuşaktaki bezelyelerin çaprazlanmasıyla hem düzgün hem buruşuk tohumlu bezelyeler elde ediliyor. Bu durumun sebebi nedir?

Yeni oluşan tohumlarda farklı özellikler görülüyorsa atalarda baskın ve çekinik genlerin ikisi de olmalıdır.

Bezelyelerde düzgün tohum baskın buruşuk tohum çekinik gen ile taşınır.

Genotip                                DD                           dd

1.Kuşak            Dd          Dd           Dd            Dd                  TAMAMI DÜZGÜN TOHUM (Tek çekinik gen olduğu için ortaya  fenotipi bakın genin özelliğiidir. Yani düzgün tohum)

2.Kuşak          DD      Dd      DD    dd          birinci kuşaktaki ilk iki bezelyeyi çaprazladığımızda

Düzgün   düzgün    düzgün    buruşuk     ana tohumlardaki birer çekinik gen bir araya  gelerek çekinik gen ortaya çıkar.

3.Yusuf DNA modeli oluşturmak için sınıfa aşağıdaki malzemeleri getiriyor.

  • 20 adet mavi düğme • 20 adet kırmızı düğme
  • 50 adet yeşil düğme • 50 adet sarı düğme
  • 140 adet turuncu düğme • 140 adet siyah düğme

Yusuf oluşturduğu DNA modelinde timin bazını yeşil, guanin bazını kırmızı, fosfatı siyah düğmelerle temsil ediyor.

Buna göre Yusuf; modelde adenin bazı, sitozin bazı ve deoksiriboz şekerini hangi renk düğmelerle temsil etmiştir?

Fosfat + Deoksiriboz şekeri + Organik baz = Nükleotid

Adenin baz = timin baz   sarı düğme (50)= yeşil düğme (50)

guanin baz= sitozin baz   kırmızı düğme (20) = mavi düğme (20)

Fosfat =deoksiriboz şekeri           siyah düğme (140)  = turuncu düğme (140)

adenin    SARI       sitozin    MAVİ            deoksiriboz şekeri       TURUNCU

4.Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde, nilüfer bitkisinin yapraklarının ise geniş olmasının sebebini açıklayınız.

Canlıların yaşadığı ortama uyum sağlamasına ADAPTASYON denir. Adaptasyon sayesinde canlının temel ihtiyaçlarını karşılama şansı artar. Adaptasyon kalıtsaldır.

Kaktüsler suyun az bulunduğu ortamda su kaybını önlemek ve su depolayabilmek için yaprakları dikenlidir.

Nilüfer bitkisi su ortamında yaşar suyu yaprakları aracılığı ile dışarı atabilir yaprakları geniş olduğu için daha fazla su boşaltımı olur. Bunlar bitkilerin adaptasyonlarıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.