Birleşik kelimelerin hangileri ayrı, hangileri bitişik yazılır?

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 1.Ünite Milli Kültür Mimar Sinan etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıda verilen birleşik kelimelerin yazımına dikkat ediniz. Hangilerinin ayrı, hangilerinin bitişik yazıldığını inceleyerek eksik ifadeleri tamamlayınız.

1.Ses düşmesi bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

2.Ses türemesi bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

3.Oyun adları bitişik yazılır.

4.Fiillerle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

5.Kişi adları bitişik yazılır.

6.Yer adları bitişik yazılır

7.Ara yönlerin adları bitişik yazılır.

8.“Baş” kelimesiyle oluşan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

9.Ses düşmesi veya türemesi bulunmayan yardımcı fiillerle kurulmuş birleşik kelimeler ayrı yazılır.

10.Bitki ve hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır.

11.Gök cisimlerinin adları bitişik yazılır.

12.Hastalık adları bitişik yazılır.

13.Yiyecek adları bitişik yazılır.

14.Gök cisim adları bitişik yazılır.

15.Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır.

16.Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır.

17.Renk tonunu belirtmek için renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.