Birleşik zamanlı fiilleri kullanarak “küçümseme, gereklilik, fark edilmişlik, ihtimal” anlamına gelecek cümleler kurunuz.

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 6.Tema Zaman ve Mekan, Tema Sonu Değerlendirme Soruları etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

5.a)Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik zamanlı fiilleri belirleyerek altlarını çiziniz.

Artık çoluk çocuğa karışmıştır.

Yapılan sınavda birinci olacaktı.

Durmadan birilerine yardım ederdi.

Zamanı geldiğinde konuşmalıydı.

Anılarını yazmaya vakit bulamamışmış.

b)Birleşik zamanlı fiil yapan ekleri cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bir değişiklik oluyor mu? Yazınız.

Birleşik zamanlı fiil yapan ekleri cümleden çıkardığında cümle anlamı değişiyor. Örneğin 3. Cümledeki eder-di bileşik zamanlı fiilindeki “-di” eki cümleden çıkarılırsa cümle geniş zamanlı olur ve yardım eder (hep yardım eder ) anlamı kazanıyor. Fakat “-di” eki ile fiil birleşik zamanlı oluyor ve cümle anlamı eskiden yardım ederdi, artık yardım etmiyor anlamı kazanıyor.

c)Bu ekler cümlenin anlamını nasıl etkilemiştir? Yazınız.

Cümlenin zamanın belirleyen fiile gelen ek ile cümle anlamı değişmiştir. Cümleye “küçümseme, gereklilik, fark edilmişlik, ihtimal, geçmiş zamanda gerçekleşmemiş bir niyet” anlam katmıştır.

6.Aşağıdaki birleşik zamanlı fiilleri kullanarak “küçümseme, gereklilik, fark edilmişlik, ihtimal, geçmiş zamanda gerçekleşmemiş bir niyet” anlamına gelecek cümleler kurunuz.

bakardık: Akşamları pencereden parkta oynayan çocuklara bakardık.

gelmişmiş: Randevusuna tam zamanında gelmişmiş.

bilmeliydik: Sağlığımızın kıymetini zamanında bilmeliydik.

gelecektiniz: Bu hafta bize gelecektiniz.

okuyacaktır: Ona aldığımız kitabı eminim okuyacaktır.

7.Aşağıdaki şiirin hangi dizesinde düşüncenin yönünü değiştiren ifade kullanılmıştır?

Bu sabah içinde bir tazelik var.

Göğüslerde gurur elde bayraklar.

Hüzünlenir gönlüm ne var ki seni görünce.

Uzaktan çırpınsın size ellerim.

C.III

8.Aşağıdaki şiirin hangi dizesinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

Gülerim aklıma geldikçe hatıralar.

D.IV

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.