Birleşmiş Millet Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında sizce başka neler yer almalıdır?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen  Küresel Sorunlara Küresel Çözümler sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yukarıdaki Birleşmiş Millet Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında sizce başka neler yer almalıdır?

Birleşmiş Milletlerin belirlediği sekiz hedef dünyamızdaki birçok soruna çözüm getirecek, dünya barışı ve huzuru için önemli katkılar sağlayacaktır. Bence bu maddelere ek olarak:

– İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için adım atmak

– Sürdürülebilir tarımı desteklemek

– Herkesin temiz su kaynaklarına ve sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak

– Biyoçeşitlik kaybını durdurmak

– Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak

– Denizleri ve deniz kaynaklarını korumak

– Ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

– Çölleşme ile mücadele etmek

– Herkesin adalete erişimini sağlamak

Birleşmiş Millet Binyıl Kalkınma Hedefleri:

– Aşırı Yoksulluk ve Açlığı Ortadan Kaldırmak

– Herkes için Temel Eğitim Sağlamak

– Kadınların Konumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmek

– Çocuk Ölümlerini Azaltmak

– Anne Sağlığını İyileştirmek

– HIV/AIDS, Sıtma ve Diğer Salgın Hastalıklarla Mücadele Etmek

– Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması

– Kalkınma için Küresel Ortaklıklar Geliştirmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.