Bu gelişmeler sömürge ülkelerde yaşayan insanları nasıl etkilemiş olabilir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Bir “Dünya” Savaşı sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Bu gelişmeler sömürge ülkelerde yaşayan insanları nasıl etkilemiş olabilir? Sömürgeciliğin insanlar üzerine etkisi nedir?

Sömürgecilik ile sömürge ülkelerin doğal ve yeraltı kaynakları güçlü devletler tarafından kullanılmakta ve onların ülkelerine ait olan hammadde ile üretilen ürünler yine onlara satılmaktadır. Bunun sonucu olarak sömürge ülkelerde yaşayan insanlar her geçen gün daha da fakirleşmişlerdir. Kendi hammaddelerine başka devletlerin el koyması ve daha da fakirleşmelerinden dolayı sömürge ülkelerin sanayisi gelişememiş, güçlü ülkelere bağımlı hale gelmişlerdir. Sömürgeciliğin bir sonucu olarak bu ülkelerin yöneticilerini güçlü devletler kendi çıkarları doğrultusunda belirlemişler, halkı baskı altında tutarak, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmışlardır. Onların sosyal ve kültürel değerlerini yaşamasına izin vermemişler, uyguladıkları asimilasyon politikaları ile onlara kendi din ve kültürlerini empoze etmişlerdir. Bu ülkelerin halkları köle olarak kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.