Büyük Selçuklu devletinin komşuları, kuruluş ve yıkılış tarihi

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Tarihimizden Kesitler sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Haritada Büyük Selçukluların yaşadığı bölgeyi bulunuz.

Büyük Selçuklu devleti Bağdat’ı başkent yapmış ve Mezopotamya, Anadolu ve orta Asya’yı içine alan geniş bir bölgede hüküm sürmüştür.

  • Hangi devletlerle sınır komşusu olduğunu tarih atlasından bulup söyleyiniz.

Orta Asya’da Gazneliler ve Karahanlılar ile komşu olan devlet, Anadolu’da Türkiye Selçukluları ve Bizans İmparatorluğu ile komşudur. Güneyde ise Fatimiler ile komşudur.

  • Kuruluş ve yıkılış tarihlerini araştırınız.

Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında kurulmuş, 1157 yılında yıkılmıştır.

  • Karahanlılar ve Gaznelilerin aynı dönemde yaşayıp yaşamadıklarını tespit ediniz.

Karahanlılar (840-1212) tarihleri arasında, Gazneliler (961 – 1187) tarihleri arasından aynı dönemde yaşamışlar ve hüküm sürmüşlerdir.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.