Cafer-i Sadık, Ebu Hanife ve İmam Şafii kimdir?

  • Cafer-i Sadık, Ebu Hanife ve İmam Şafii gibi İslam âlimleri hakkında neler biliyorsunuz?

Cafer-i Sadık: On iki imamın altıncısıdır. Ehli beyttendir. Hz. Ali’ nin torunudur. Ebu Hanife en önemli talebelerindendir.İlk eğitimini dedesi Zeynel Abidin ile babası Muhammed Bakır’dan aldı. Hadis ilmiyle uğraşıp müçtehit mertebesine yükselmiş. Din bilgilerinde olduğu gibi, zamanının bütün fen ilimlerinde de  yetiştirdiği talebeler, cebir ve kimya ilimlerinde çeşitli keşifler yapmışlar, bu ilimlerin  sistematiğini kurmuşlardır.

Alimlerden iman bilgilerini anlatanlara “Mütekellimin“, ibadetlerin nasıl yapıldığını anlatanlara, “Fukaha”, kalb ile yapılacak ve sakınılacak şeyleri öğreten ilme “Tasavvuf” ve bu ilmin âlimlerine de “Mutasavvifin” denildi. Cafer-i Sadık tasavvuf ilmini anlattı.

Ebu Hanife:  Hanifi mezhebinin kurucusudur. Asıl adı Numandır. Küçük yaşlarda Kuran-ı kerimi ezberledi. Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Edebiyat gibi birçok ilmi öğrendi. Cafer-i Sadıktan tasavvuf dersleri aldı.İmam-ı a’zam ticaretle de uğraşırdı. Talebelerinin ihtiyaçlarını kendi kazancından karşılardı. Meselelerin çözümünde Kuran- sünnet- kıyas yolunu izlerdi.

İmam Şafi: Dört büyük mezhepten olan şafii mezhebinin kurucusudur. Adı Muhammed Bin İdris tir. Yedi yaşında Kuranı ezberlemiş, ilim öğrenmeye başlamıştır.İmam-ı Şafii hazretleri, ilim, marifet, züht, hafıza, zeka ve nesep bakımlarından zamanındaki âlimlerin en üstünü idi. Onüç yaşında iken, Harem-i şerif de “Bana istediğinizi sorunuz” derdi. Onbeş yaşında iken fetva verirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.