“Canını seven kaçsın.” ın açık olarak söylenmeyen anlamı nedir?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 5.Tema Millî Kültür, Dede Korkut – Boğaç Han (Dinleme/İzleme Metni) etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıdaki cümlelerde, açık olarak söylenmeyen anlamları bularak örnekteki gibi yazınız.

1.Şökli Belik yine obayı talan etmeye geliyordu.

– Demek ki Şökli Belik obayı daha önce de talan etmiş.

2.Canını seven kaçsın.

Hayatta kalmak isteyen hemen buradan uzaklaşsın.

3.Boğaç Han obanın en güçlüsüydü.

– Obada birçok güçlü insan vardı fakat onların en güçlüsü Boğaç Han’dı.

4.Dirse Han da boğayı durduramadı.

– Boğayı durdurmak için birçok kişi uğraştı, Dirse Han da boğayı durduramadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.