“Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız” konulu bir konuşma yapınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Bu Nehir Bizim etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.

Yalnız / ama / fakat / lakin / ancak

Bizler içinde yaşadığımız doğanın bir parçasıyız. Doğayı ve çevreyi korumak hem kendi geleceğimiz hem de dünyanın geleceği için gereklidir. Lakin insanoğlu olarak çevreyi en fazla kirleten canlı türü bizleriz. Ama çevre için yapılması gerekenleri düşünecek ve hayata geçirecek olanlar da yine bizleriz.

Doğayı ve çevreyi korumanının ilk adımı onu kirletmemek, ona zarar vermemektir. Bunun için öncelikle okullarda olmak üzere toplumsal farkındalık oluşturulacak eğitim programlarının uygulanması gerekir. Ancak bu sayede ekolojik farkındalığın oluşması ve duyarlılığın arttırılması sağlanabilir. Çevre kirliliğinin önlenmesi için bireylerin ve devletin yapabileceği farklı işler vardır. Vatandaşlar olarak bizler: evlerimizde oluşan atıkları cam, plastik, kağıt ve evsel atıklar olarak farklı poşetlere koyabiliriz. Böylece atıkların geri dönüşüme gitmesini sağlayarak çevreyi daha az kirletmiş oluruz. Bireysel araçlarımızı kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanarak egzoz kirliliğinin sebep olduğu hava kirliliğinin azalmasına yardımcı olabiliriz. Apartmanlarımızda her daireyi ısıtan kombi kullanmak yerine merkezi ısıtma sistemleri kurdurarak hava kirliğinin azalmasını sağlayabiliriz. Ozon tabakasının incelemesine sebep olan kloroflorokarbonlar (CFC) içeren sprey ve deodorantların kullanmayarak doğayı koruyabiliriz. Lakin bizlerin vatandaşlar olarak yaptıklarının yanında Devletin de çevre kirliliğine karşı yapması gerekenler vardır. Çünkü çevreyi en çok kirleten etken sanayi kuruluşlarıdır. Bunun için fabrikaların yerleşim yerlerinin dışına kurulması en başta yapılması gereken şeydir. Fabrika bacalarına ve atık su çıkışlarına filtre ve arıtma sistemlerinin kurulması yasalar ile zorunlu hale getirilmelidir. Yapılacak denetimler ile bu kurala uymayan fabrikalara ağır cezalar verilmeli uymazlar ise kapatılmalıdır. Enerji üretimi için kömür ve doğal gaz kullanmak yerine rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların kullanımı teşvik edilmelidir. Tarımsal alanlarda kullanılan ilaçların ve gübrelerin toprağı kirletmesini önlemek için bunların kullanımı sınırlandırılmalı ve organik tarımı teşvik eden programlar oluşturulmalıdır. Ormanların korunması ve sayılarının arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

Vatandaşlar ve devlet el ele vererek gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çaba gösterilmelidir. Ancak bu şekilde onlara karşı olan sorumluluğumuz yerine getirmiş oluruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.