Çevre Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 5. TEMA DOĞA VE EVREN Kaybolan Cennet etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Çevre Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Çevre kirliliği temel olarak hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği ve ses kirliliği şeklinde sınıflandırılabilir. Çevre kirliliğinin başlıca nedenleri şunlardır:

– Isınmada, enerji üretiminde ve ulaşımda kullanılan kömür ve petrol türevi yakıtlardan çıkan zararlı gazlar hava kirliğine sebep olmaktadır.

– Maden ocaklarında cevher çıkarılması için yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkan toz ve partiküller hava kirliliğine sebep olmaktadır.

– Fabrika bacalarına filtre takılmaması veya fitrelerinin çalıştırılması sonucu zehirli gazlar atmosfere karışmakta ve hava kirliği oluşturmaktadır.

– Tarımda bilinçsiz gübre kullanımı, böcekler ile mücadelede kullanılan tarımsal ilaçlar ve temizlik amacı ile kullanılan kimyasal maddeler toprak kirliğine sebep olmakta ayrıca yer altı sularını da kirletmektedir.

– Şehirlerden toplanan çöpler ile fabrikaların katı atıklarının toprağa gömülmesi toprak ve su kirliliğine sebep olmaktadır.

– Fabrika ve sanayi tesislerinin bacalarından doğaya salınan filtrelenmemiş gazlar ve bu tesislerin atıkları,

– Trafikteki araçların oluşturduğu gürültü ve korna sesi, bilinçsizce müzik dinlenilmesi, fabrikaların şehir merkezlerine yakın olması sonucu gürültünün şehirlerde hissedilmesi ile gürültü kirliği oluşmaktadır.

– Ayrıca aşırı ışıklandırma yapılması, yanlış yönde ve zamanda ışıklandırma yapılması ışık kirliliğine sebep olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.