Çevre kirliliğinin yol açtığı zararlar nelerdir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 5. TEMA DOĞA VE EVREN Kaybolan Cennet etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Çevre kirliliğinin yol açtığı zararları sınıfça konuşunuz. Çevre kirliliğinin sonuçları nelerdir?

Çevre kirliliği sonucu hava, su ve toprak kirliliği oluşmakta; insanların, hayvanların ve bitkilerin sağlığı ve yaşamı tehlikeye girmektedir.

Çevre kirliliği sonucu birçok canlının doğal yaşam alanları yok olmakta, bazı bitki ve canlı türleri yok olması tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Çevre kirliği ve sera gazı etkisi ile küresel ısınma oluşmakta ve iklim değişiklikleri meydana gelmektedir.

Çevre kirliği sonucu içilir su kaynaklarının miktarı her geçen gün azalmaktadır.

Çevre kirliği ve bilinçsiz tarımsal ilaç kullanımı sonucu toprağın verimliliği azalmakta ve toprak erozyonu yaşanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak yetersiz üretim ve beslenme sorunları ortaya çıkmaktadır.

Çevre kirliliğinin bir sonucu olarak sağlık sorunları, salgın ve bulaşıcı hastalıklar yaşanmaktadır.

“Çevre kirliliğinin yol açtığı zararlar nelerdir?” için 21 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.