Çevre sorunlarının oluşumunda etkili olan unsurlar nelerdir?

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3. Ünite Yaşadığımız Yer sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Çevre sorunlarının oluşumunda etkili olan unsurlar nelerdir?

Fabrika, ev ve araçlardan çıkan gazlar hava kirliliğine sebep olur. Hava kirliliği ile birlikte küresel ısınma olur. Yıldırım, insan ihmali gibi durumlarda orman yangınları olur. Toprağın yapısını bozan ilaçların etkisi ile toprak kirliliği olur.  Sanayi atıkları, suni gübreler ve kimyasal ilaçlar su kirliliğine yol açar.

  • Doğal afetler nelerdir?

Deprem, sel, erozyon, heyelan, çığ, hortum

İnsanlar doğal kaynakları kullanırken bilinçsiz davranıp doğal dengenin bozulmasına sebep olur. Doğal dengenin bozulması çevre sorunlarına yol açar. Çevre sorunları ile birlikte doğal afetler olur. Ormanlık alanların yok edilmesi, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, sanayii atıkları ve zehirli gazlar gibi birçok etken doğal afetlere zemin hazırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.