Çevrelerine göre yüksekte kalan ve ……. tarafından derin yarılmış geniş düzlüklere plato denir. BÖLGEMİZİ TANIYALIM Ünite Değerlendirmesi

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen BÖLGEMİZİ TANIYALIM Ünite Değerlendirmesi ödev sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.
  1. Çevrelerine göre yüksekte kalan ve akarsu tarafından derin yarılmış geniş düzlüklere plato denir.
  2. Erozyon, insanların yanlış uygulamaları sonucu afete dönüşür.
  3. Çevrelerine göre 500 metreden daha fazla olan yükseltilere dağ denir
  4. Akarsuların yataklarını aşındırarak oluşturdukları uzun oluklara vadi denir
  5. Bir yerdeki uzun bir zaman aralığında gözlenen hava olaylarının ortalama değerlerine iklim denir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.