Cezeri hakkında yazılı kaynaklardan (dergi, kitap vb.) araştırma yapınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 4. TEMA BİLİM VE TEKNOLOJİ Robotların Efendisi: Cezeri hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Cezeri hakkında yazılı kaynaklardan (dergi, kitap vb.) araştırma yapınız.  Görsellerle destekleyerek bir sunum hazırlayınız. Yararlandığınız kaynakları derse getiriniz. Cezeri kimdir?

Cezeri, insanlarda ve makinalarda karşılıklı haberleşme, denge kurma ve yönetme bilimi olarak tanımlanan Sibernetiğin kurucularından biri olarak kabul edilen bilim insanıdır. Batı dünyasında Cazari (Gazari) olarak tanınan Cezeri’nin tam adı Ismail Ebul-Iz Bin Razzaz El-Cezeri’ dir. 1153 yılında Mezopotamya (Cizre) Tor (Dağ kapı) mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babasınını adı Rezzaz olup, “şeref ve onur babası” anlamına gelen “Ebul-iz” lakabını taşımıştır.

El- Cezeri yaptığı çalışmalar ve buluşlar ile bilgisayarın temelini atan âlim, fen ve teknik adamı olarak tanınmaktadır. Robotlar, saatler, su makinaları, şifreli kilitler, şifreli kasalar, termos, otomatik çocuk oyuncakları gibi birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi ve çizimlerini El-Câmi„ Beyne’l-İlm ve‟l-„Ameli’n-Nâfi fî Snaati‟l-Hiyel (Makine Yapımında Yararlı Bilgiler Ve Uygulamalar) adlı Arapça olarak yazdığı esinde toplamıştır.

Artuklu hükümdarına hediye ettiği “Tavus Kuşlu Abdest Alma Makinesi“ olarak bilenen robotta; belirli aralıklar ile su akması, tavus kuşunun ötmesi, otomatik olarak havlu uzatılması gibi birçok mekanik olayın otomatik olarak yapılması sağlanmıştır. Tavus Kuşlu Abdest Alma Makinesi Robotunun çalışma mantığı kısaca aşağıdaki şekildedir:

Bir kişinin üstünde duran su deposundan sağdaki sütun boyunca gelen su, otomatik kişinin elinden geçerek testiye kadar ulaşır. Bir süre sonra suyla dolan testi ağırlaşarak eğilir ve hükümdarın abdest alacağı havuza dökülür. Ayrıca testide suyun yükselmesiyle sıkışan hava tavus kuşunun ötmesini sağlar. Hafifleyen testi tekrar eski yerine döner. Bu işlem birkaç kere tekrarlanır. Bu arada testiden hükümdara dökülen su, havuzun içindeki tavus kuşu tarafından Otomatik kişinin altında gizli olan depoya aktarılmaya başlar. Bu depodaki şamandıra da suyun dolmasıyla birlikte yavaş yavaş yukarı doğru kalkarak otomatik adamın havlu tutan kolunu da hükümdara doğru uzatır. Havlunun uzatılması abdest alma işleminin bittiğini gösterir.

Cezeri hakkındaki yazılı kaynaklar nelerdir?

“Cezeri hakkında yazılı kaynaklardan (dergi, kitap vb.) araştırma yapınız.” için 6 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir