Cezeri hakkındaki yazılı kaynaklar nelerdir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 4. TEMA BİLİM VE TEKNOLOJİ Robotların Efendisi: Cezeri etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Cezeri hakkında araştırma yaparken hangi yazılı kaynaklara başvurdunuz?

Cezeri hakkındaki yazılı kaynaklar:

Akman, T., (1973). Cumhuriyetimiz 50. Yaşına Girerken Sibernetik ve Elektronikte Gelişmeler. Bilim ve Teknik, 73, 16.

Akman, T., (1974). Sekiz Yüzyıl Önce Otomatik Makine Yapan Türk Bilgini Eb-Ül-İz. Bilim ve Teknik, 7, 77, 1-6.

Akman, T., (1976a). İlk Türk Sibernetik Bilgini EbÜl-İz. Bilim ve Teknik, 9, 103, 1-4. Akman, T., (1976b). Geleceğin Bilim Adamları ve Eb-ul-İz. TÜBİTAK Konuşması, Türkiye.

Ebu’l-İz El-Cezerî: Sibernetik bilimin öncüsü, Artuklu Sarayı – XIII. asır:14 Mart 1986. Ebü’lIzz El Cezerî Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Hill, D.R., (1974b). Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap. Tıpkı Basım, Kültür Bakanlığı Yayınları 1207, Bilim ve Teknoloji Dizisi 2, Ankara 1990.

Konyalı, İ.H. (1969). 8 Asır evvel Türk sarayları makineleşti. Kara-Amid, 2(5): 2-7.

Korkutata Y., (2012). El-Cezerî’nin hayatı ve sürekli çalan flüt adlı çalışması, Y.Lisans tezi, D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Korkutata Y., Toprak Z.F., (2010). El Cezeri’nin Terazili, Sürekli Çalan Flütü. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Diyarbakır.

Ökten, S., (1993). Cezerî, İsmâil b. Rezzâz. TDV İslam Ansiklopedisi, 7, 505-506, Istanbul

Sezgin, F., (2008). İslam’da Bilim ve Teknik, V. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları

Tekeli, S., Dosay M., Unat Y., (2002). Cezeri, elCâmi beyne’l-İlm ve’l-Amel en-Nâfi Fî EşŞınaâti’l-Hiyel. Türk Tarih Kurumu (Türkçe)

Temiz M., (2012). Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri. Denizli. Unat, Y., (2002). Cezerî’nin Yapıtı. Bilim ve Ütopya, 91, 19-23.

Unat, Y., (2004). Cumhuriyet Dönemi Türk Teknoloji ve Mekanik Tarihi Çalışmaları. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2, 4, 233-263.

Uzun, A., (2011). İsmail El Cezeri ve Otomasyon Sistemleri. Konya Kültür A.Ş.

2.Bulduğunuz bilgileri arkadaşlarınızın bulduklarıyla karşılaştırınız. Bulduğunuz bilgiler aynı mı?

– Benim bulduğum kaynaklar daha fazla ve detaylı bilgiler içeriyor.

3.Faydalandığınız kaynakta kullanılan kaynaklar listesi var mı? Yani yazar, hangi bilgiyi nerden aldığını belirtmiş mi?

– Kaynaklarımda kaynakça bölümü ve alıntı bilgileri sayfa numaraları ile var.

4.Faydalandığınız kaynak güncel mi?

– Faydalandığım kaynaklar güncel.

5.Faydalandığınız kaynak sizin yaş düzeyinize uygun mu?

– Faydalandığım kaynaklar benim yaş düzeyimin biraz üzerinde kalıyor. Genelde akademik çalışmalardan oluşuyor.

“Cezeri hakkındaki yazılı kaynaklar nelerdir?” için 15 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.