Ciddiyetsizlik mi? Ciddiyet Sizlik mi?

İletişimin günümüz zaviyesinden değerlendirildiğinde elektroniğin sağladığı bütün nimetler çerçevesinde oldukça çeşitlendiği kuşkusuz. Bire bir kurduğumuz iletişimin yanında, sosyal medya ve telekomünikasyon cihazlarının hayatımızda geniş bir yere sahip olmasıyla birlikte birbirimizle fikir alış verişinde bulunmamız, karşılıklı anlaşma yol ve yöntemlerimizin de çeşitlenmesine yol açtı. İletişim kanallarının bu kadar çeşitlenmesi  alıcıyla verici arasındaki mesaj türlerinin hatta kalitelerinin değişiklik göstermesine sebep oldu. Şimdi sorabilirsiniz “iletişimde mesajın kalitesi olur mu diye? bu soruya cevap vermek için “mesaj” dediğimiz iletişim teriminin neleri kapsadığına bir bakmak lazım.
      İletişimde “Mesaj” Neleri Kapsar?
      Günümüzde sağlanan iletişimde ”mesaj” deyince bunun içine  iletişim süreci esnasındaki vericinin karşı tarafa gösterdiği tavır ve davranışları, aynı şekilde alıcının tavır ve davranışları, konuşmada tercih edilen sözler ve cümleler, bunların söylenme şekli girer. Bunların yanında ilerleyen teknoloji sayesinde cep telefonu kullanımının artmasıyla görüşmeler, mesajlaşma yöntemiyle iletişim, sosyal medyada farklı platformlar,  internetteki farklı alanlarda çoklukla kullanılan forumlar, elektronik posta ile mailleşme bulunmaktadır. İletişim kanalları bu kadar çeşitlenince konuşurken ya da yazışırken kullanılan davranış ve sözcüklerin kalitesinden bahsetmek pekala mümkün olmaktadır.
      Ciddiyet Nedir?
      Ciddiyet, ciddi olmak fiilinden türetilmiş bir kelime olup yukarıda ifade ettiğimiz bütün iletişim yöntemleri dahilinde bulunması gereken ahlaki bir sorumluluktur. Ağırbaşlılık diye de ifade edebileceğimiz ciddiyet, kişiyi daha olgun, daha entellektüel, daha hanımefendi ya da daha beyefendi gösterir. Ölçüsünde olduğu takdirde karşı tarafa olumlu bir enerji vereceği su götürmez bir gerçektir. Ciddi sözler sarf etme, ciddi denilecek tavır ve davranışlarla kendinizi daha güzel ifade eder, fikirlerinizi muhatabınıza daha kolay aktarabilir ve hatta kabul de ettirebilirsiniz. Ciddiyet sayesinde toplumda değer kazanır, hayatın akışına daha rahat uyum sağlarsınız. Çünkü ciddi olan insan hayatı da ciddiye alır. Onun önüne getirdiklerini, önünden götürdüklerini bu bağlamda düşüneceğinden hayatın akışına kolay uyum sağlar. Ciddiyetsiz insansa hayatı, insanları umursamayan; karşı tarafla kurduğu sözlü ya da yazılı iletişimde saygınlığı olmayan kişidir. Sergilediği bu tutum ve davranışlardan ötürü sosyal hayatta da değer göreceği bir yer bulamayacaktır.
Ciddiyetsizlik mi? Ciddiyet Sizlik mi?
Bütün bunları yapmayı ya da düşünmeyi tercih etmek ya da etmemek ciddiyetin özünde iradenin olduğunu gösteriyor. İrade; insanın seçme özgürlüğüdür. Hal böyle olunca ciddiyet insanla birebir alakalıdır. Ciddi insan olmak; gayri ciddi olmakla ciddi olmak arasında insanın iradesini kullanma yetisini sergilediği ahlaki bir meziyettir. Konumuzun burasında pekala ciddiyet=insan denilebilmektedir.
      Bu kavramı günümüz insanıyla ilişkilendirdiğimizde iletişimin her türünde en çok ihtiyaç duyulan ahlaki meziyet olan ve yazık ki oldukça uzaklaştığımız ciddiyeti, iletişimin olduğu bütün platformlarda arar olduk. Bire bir konuşmalarımızdaki ölçüsü olmayan tavır ve davranışlardan tutun elektronik ortamlardaki yazışmalarımızda kabalaşan konuşmalarımıza kadar ciddiyetsizlik toplumumuzda tehlikeli ve sinsice ilerlemektedir. Halbuki “ciddi olma”yı becerebilmek yine bizim elimizdedir. Sadece yapmamız gereken tek şey irademizi bu yönde kullanmak! Şimdi soruyorum sizlere hala ciddiyetsizlik mi? Yoksa ciddiyet sizlik mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.