Çin uygarlığının bilimsel ve teknolojik gelişmelere yaptıkları katkıların sonuçları neler olabilir?

  • Çin uygarlığının bilimsel ve teknolojik gelişmelere yaptıkları katkıların sonuçları neler olabilir?

Çin uygarlığı kâğıdı bulmuş ve yazının yazılması ve saklanması kolaylaşmıştır. Daha önceleri taş, kil tablet, deri ve ağaç kabuklarına yazılan yazınının kâğıta yazılması ile taşınması kolaylaşmış, bilgi ve deneyimlerin yayılması hızlanmıştır.

Kandillerden çıkan is dumanından elde edilen mürekkebin icadı ile yazı ve resimler daha kalıcı olmuş, bilgilerin günümüze kadar ulaşması sağlanmıştır.

Matbaanın icadı ile birçok kitap basılmış, bilgi ve fikirlerin yayılması hızlanmıştır.

Çin uygarlığı barutu bulmuş, başlarda aydınlatma ve eğlence aracı olarak kullanılmış, sonradan itici gücü fark edilerek ateşli silahlarda kullanılmıştır. Barutun bulunması ile savaşların seyri önemli ölçüde değişmiştir. Daha sonraları barut geliştirilerek maden çıkartmada ve yol yapımında patlayıcı malzeme olarak kullanılmış, insanlığa büyük katkı sağlamıştır.

Manyetik pusulanın bulunması ile insanlar yönlerini bulmada büyük kolaylık yaşamış, özellikler denizcilik faaliyetlerinde kullanılmış, açık denizlere ve okyanusları seyahatler başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir