Çınar fidanı, büyüdüğünde neler yapmayı hayal ediyor?

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 1. TEMA: ÇOCUK DÜNYASI Ben Bir Çınar Ağacıydım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1.Çınar fidanı, büyüdüğünde neler yapmayı hayal ediyor?

– Çınar fidanı, büyüdüğünde; kocaman dalları ve geniş yüzlü yaprakları ile bulunduğu yerdeki kuruluk ve sıkıcılığı gideceğini, komşu apartmanı şenelteceğini, insanların pencerelerden kendine baktıklarında yorgunluklarını gidereceğini, onların gözleri dinleneceğini, sıkıntılarını gidereceğini, insanlar için gölgelik sunacağını, dallarına kuşların yuva yapacağını, yapraklarının rüzgâr ile türküler söyleyeceğini hayal ediyor.

2.Çınar ağacının sarı saçlı çocuğu sevmesini sağlayan olay nedir?

– Sarı saçlı çocuğun, Anneleri öldürülen yavru kuşlara sahip çıkması ve onları besleyip büyüteceğini söylemesi Çınar ağacının onu sevmesini sağlamıştır.

3.Sarı saçlı çocuğun davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?

– Sarı saçlı çocuğun yavru kuşları sahip çıkması ve onları koruması çok güzel bir davranıştır. Onun yerinde ben olsaydım her gün ağaca tırmanır, yavru kuşları yuvalarında besler, onları doğal ortamlarından ayırmazdım.

4.Eğlenmek için anne kuşu vuran çocuğu, elinde sapanla gördüğünüzü düşününüz. Canlılara zarar vermemesi için ona neler söylerdiniz?

– Ona, kendini vurma istediği kuşun yerine koymasını söyler, kendisinin yavrularından ayrılacak olmanın ne kadar kötü bir düşünce olduğu hatırlatır, her canlının her canlının yaşama hakkı olduğunu söylerdim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.