Çoban Mustafa’nın yaşadıkları Atatürk ilkelerinden hangisinin sonucudur?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen Atatürk ve Sığırtmaç Mustafa sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Yalovalı Çoban Mustafa’nın yaşadıklarının Atatürk ilkelerinden hangisinin bir sonucu olduğu söylenebilir?

– Çoban Mustafa’nın Atatürk tarafından bir okula yerleştirilmesi Halkçılık ilkesinin sonucudur. Vatandaşların eğitim gibi devlet hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması halkçılık ilkesinin bir sonucudur.

  • Bu ilkenin Türk toplumuna sağladığı faydalar neler olabilir?

– Millî egemenliğin sağlanması ve halkın yönetime eşit olarak katılması sağlanmıştır.

– Vatandaşların temel hak ve özgürlükler ile devletin sunduğu hizmetlerden eşit şekilde faydalanması sağlanmış, kanun önünde herkes eşit hale gelmiştir.

– Toplumda ayrıcalıklı sınıfların oluşması önlenmiş, toplumsal barışı ve dayanışma duygusunu güçlendirilmiştir.

– Millî gelirin adaletli biçimde dağıtılmasını amaçlanmış, halkın refah ve mutluluk içinde yaşatması sağlanmıştır.

  • Yakın çevrenizde veya yaşadığınız yerde Çoban Mustafa örneğine benzer başka hangi örnekleri verebilirsiniz?

– Devletin maddi imkanı olmayan ailelerin çocuklarına burs vermesi, kimsesiz çocukların yetiştirme yurtlarında büyütülmesi ve eğitim almalarının sağlanması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.