Çocuk hakları sözleşmesinin eğitimle ilgili maddesini açıklayınız?

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Çocuk hakları sözleşmesinin eğitimle ilgili maddesini açıklayınız?

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 28.maddesi ile çocukların eğitim haklarına ilişkin tanımlama yapılmıştır. Bu maddeye göre;

Bu sözleşme taraf olan devletler, fırsat eşitliği temelinde çocukların eğitim haklarını kabul eder ve gerçekleştirirler. Bunun için çocuklara zorunlu ve parasız olarak ilköğretim eğitimi verilir. Devlet, çocukların düzenli olarak okula gitmesi ve okulu terk etme oranın azalması için gerekli önlemleri alır. Ortaöğretimde çocukların kabiliyetlerine göre genel ve mesleki eğitim olmak üzere gerekli yapılanma kurularak tüm çocuklara açık olacak şekilde eğitim sistemi düzenlenir. Uygun araçlar kullanılarak çocuklar için yetenekleri doğrultusunda yükseköğretim herkese açık hale getirilir. Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberlik olanakları tüm çocuklar için erişilebilir olmalıdır.

Sözleşme maddesi aşağıdaki şeklidedir.

Madde 28

Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:

İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler;

Ortaöğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar;

Uygun bütün araçları kullanarak, yükseköğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirirler;

Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir hale getirirler;

Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar.

Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu Sözleşme ’ye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar.

Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.

“Çocuk hakları sözleşmesinin eğitimle ilgili maddesini açıklayınız?” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.