Çocuk haklarının önemi hakkında kompozisyon yazınız.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Çocuk Haklarının Önemi etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki boşluğa çocuk haklarının önemi hakkında bir kompozisyon yazınız. Kompozisyonda açıklayıcı, betimleyici, ikna edici yazılarla anlatı yazılarından örnekler kullanınız.

Çocuk Hakları

İnsan hakları kavramı içinde ele alınması gereken çocuk hakları; cinsiyetine, dinine ya da sosyal kökenine bakılmaksızın bütün çocukların doğuştan sahip olduğu temel hakları tanımlamakta kullanılan bir kavaramdır. Dünya gelen bütün çocukların bir isme ve vatandaşlığa sahip olma, yaşama ve gelişme ile eğitim, sağlık ve barınma gibi temel hakları koruma altına alınmalı, çocuklar fiziksel ve psikolojik sömürüye karşı da korunmalıdır.

Uluslararası sözleşmelerle on sekiz yaşından küçük her birey çocuk olarak kabul edilmekte ve henüz kendi haklarını savunmakta yeterli olgunluğa erişememiş çocukların haklarının devletler tarafın korunup gözetilmesi gerekmektedir. Devletler toplumun tüm tabakaları ulaşacak şekilde çocuk haklarının herkes tarafından özellikle de çocuklar tarafından öğrenilmesi için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır. Çocukların insana yakışır bir yaşam standardına kavuşması, yaşama, eğitim ve sağlık haklarından yararlanması, düşünce ve ifade özgürlüğü ile kendini ilgilendiren konularda fikirlerini ortaya koyabilmesi onların fiziksel ve ruhsal gelişimi için son derece önemlidir. Çocuklar gün gelecek büyüyecek ve ülkenin esas yapı taşları olan aileleri oluşturacaklardır. Bu nedenle onlara sağlıklı bir gelişim ortamının sağlanması, çocukların gelecekte mutlu bireyler olarak toplumdaki yerini almasında son derece önemlidir. Çocukların bu haklarını iyi öğrenmesi gerektiğinde devletinden yardım istemesi gerekir. “Ailem beni zorla çalıştırıyor, eğitim hakkımı kullanamıyorum” diyen bir çocuğa devlet yardım elini uzatacak ve bu sorununu en güzel şekilde çözme kavuşturacaktır.

Bizlerde çocuklar olarak haklarımızı iyi öğrenmeli, bu haklarımızı talep etmekten hiçbir zaman çekinmemeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.