Çocukluğum metninin görsellerini yorumlayınız.

8.sınıf Türkçe dersi için verilen  Çocukluğum etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Çocukluğum Metnin görsel ögelerini yorumlayarak bunların metni destekleyip desteklemediğini nedenleriyle yazınız.

Metnin görselinde bir çocuk kâğıt gemisini suda yüzdürmektedir. Metinde yazar çocukluğunda değirmenin su arkında kâğıttan gemiler yüzdürdüğünü anlattığı için görsel metni desteklemektedir. Görselde arka plandaki peri bacaları, yazarın çocukluğunun geçtiği Nevşehir’i çağrıştırdığı için görsel metni desteklemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir