Complete the expressions with the words given. CHORES

8.sınıf İngilizce dersi için verilen CHORES sorularından birisi. Soru şu şekilde:

8.sınıf İngilizce Evrensel yayınları çalışma kitabı Sayfa 146

  • Complete the expressions with the words given.(Aşağıdaki ifadeleri verilen kelimeler ile tamamlayınız, İngilizce) Match the photos with the appropriate expressions in part A. Write the expressions under the photos. (Fotoğraflarla uygun ifadeleri eşleştiriniz.)

Empty the dishwasher  / make the bed (6) / set the table (4)

dust the shelves  /  take out the garbage (5) /  feed the dog (1)

do the grocery shopping (2)  /  cook the meal (3)  /  wash the dishes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.