Cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan ve Anayasa Mahkemesi başkanının görev ve sorumlulukları nelerdir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Kim Ne Yapar? sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan ve Anayasa Mahkemesi başkanının görev ve sorumlulukları nelerdir? Bu kişiler görev ve sorumluluklarını kimlerle birlikte yerine getirirler? Yazınız.

Cumhurbaşkanı: Devletin başı olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu görev ve sorumluluklarını yasama, yürütme ve yargı organları ile birlikte yerine getirir.

TBMM başkanı: Meclisin yasama faaliyetlerine başkanlık etmek, meclisin idari yönetimini yapmak, Cumhurbaşkanın hastalık, yurtdışına çıkama gibi durumlarda yerine vekâlet etmek. Bu görev ve sorumluluklarını Başkanlık Divanı, Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve İdare Amirler ile birlikte yerine getirir.Başbakan: Yürütme görevi başbakan başkanlığındaki bakanlar kurulu tarafından yerine getirilir. Bu görev ve sorumluluklarını bakanlar yardımıyla yerine getirir.

Anayasa Mahkemesi başkanı: Başkanlığını yaptığı Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanı sevk edilenlerin yargılanmasına başkanlık eder. Bu görev ve sorumluluklarını anayasa mahkemesi üyeleri yardımıyla yerine getirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir