Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Yönetimin Gücü sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Cumhurbaşkanının başka hangi görevleri vardır? Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri nelerdir?

Türk Milleti’nin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Devletin başıdır ve bu sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eder. Devlet organlarının uyum içinde ve düzenli çalışmasını gözetir.

a) Yasama ile ilgili olanlar:

Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni toplantıya çağırmak. Yasama yılının ilk günü, gerekli gördüğü takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşmasını yapmak,

Yasaları yayımlamak,

Gerekli gördüğü takdirde, yeniden görüşülmek üzere yasaları TBMM’ne geri göndermek,

Gerekli gördüğü takdirde, Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları halkoyuna sunmak,

Anayasa’ya aykırı olduğunu düşündüğü TBMM İçtüzüğü, kanun hükmündeki kararname ve yasalara ilişkin Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak,

TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar:

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

Bakanlar Kurulu’na gerekli gördüğünde Başkanlık etmek veya başkanlığı altında toplantıya çağırmak, Bakanlar Kurulu kararıyla kanun hükmünde kararname çıkarmak, olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan etmek,

Bakanları, Başbakanın önerisi üzerine atamak ve görevlerine son vermek,

Kararnameleri imzalamak,

Türk Devleti’nin temsilcilerini yabancı devletlere göndermek, ülkemize gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

Milli Güvenlik Kurulu’na Başkanlık etmek,

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını TBMM adına temsil etmek,

Genelkurmay Başkanı’nı atamak,

Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek,

Belirli kişilerin cezalarını kocama, sakatlık ve sürekli hastalık sebebi ile kaldırmak veya hafifletmek,

Devlet Denetleme Kurulu Başkanını ve üyelerini atamak, kurula denetleme, araştırma ve inceleme yaptırmak,

Yükseköğretim Kurulu üyeleri ve Üniversite rektörlerini seçmek,

Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

c) Yargı ile ilgili olanlar:

Danıştay üyelerinin dörtte birini, Askerî Yargıtay üyelerini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini,   Anayasa Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.