Cumhuriyet sonrası günlük hayatta yapılan değişikliklerin önemi nedir?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Çağdaşlaşan Türkiye sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Cumhuriyet sonrası günlük hayatta yapılan değişikliklerin önemi nedir?

Cumhuriyet sonrası günlük hayatta yapılan en önemli değişiklik eğitim alanında olmuş; halkın okur yazarlık seviye hızlı bir şekilde artmış, ülkenin kalkınmasında kadın ve erkek beraber eşit şartlarda görev almaya başlamıştır. Çıkarılan soyadı kanunu ile tüm vatandaşlara soyadı verilmiş, devlet işlerinde ve toplum arasında yaşanan karışıklık ve karmaşanın önüne geçilmiştir. Yeni kılık ve kıyafetler ile halk çok daha modern bir görünüme kavuşturulmuş, halkın gelişme ve değişime olan inancı artmıştır. Takvim, saat, ölçü birimleri ve hafta sonu tatilinde yapılan değişiklikler ile ülkemiz ile dünyanın bütünleşmesi sağlanmış, ülke kalkınmasının önü açılmıştır. Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmiş, seçme ve seçilme hakkı tanınarak toplumsal eşitlik sağlanmıştır. Tüm bunların sonucu olarak toplumsal kalkınma ve ekonomik refah ile toplumsal huzur ve barış gelişmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.