Cumhuriyet yönetimini Meşrutiyet yönetiminden ayıran en önemli özelliği nedir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Kurultaydan Meclise sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Cumhuriyet yönetimini Meşrutiyet yönetiminden ayıran en önemli özelliği nedir?

Meşrutiyet yönetiminde anayasa ile padişahın yetkileri kısıtlansa da yönetim ve egemenlik hakkı hala padişaha aittir. Halkın seçtiği vekillerden oluşan Mebusan Meclisi’nin üzerinde, üyelerinin tamamının padişah tarafından seçildiği Ayan Meclisi vardır. Mebusan meclisince kabul ettiği kanun ve bütçe tasarıları, Ayan meclisinin uygun bulması halinde padişaha giderdi. Bu nedenle padişahın meclis üzerinde önemli bir etkisi vardı.

Cumhuriyet yönetiminde ise yönetim ve egemenlik tamamen millete aittir. Milletin seçtiği vekiller, millet adına egemenlik hakkını kullanır. Yönetim, padişah gibi tek bir kişinin egemenliğinde değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir