Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaların nelerdir?

8.sınıf İnkılap Tarihi dersi için verilen 5.Ünite Atatürkçülük Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaların neler olduğu ile ilgili bir araştırma yaparak konuyu sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

– Cumhuriyet yönetimi ile saltanat kaldırılmış, halkın kendi kendisini yönetmesi sağlanmıştır.

– Toplumda ayrıcalıklı sınıfların oluşması engellenmiş, egemenlik hakkının bir kişiye ya da zümreye değil, halkın tamamında olması sağlanmıştır.

– 18 yaşını dolduran vatandaşlara seçme, 25 yaşını dolduranlara seçilme hakkı verilerek devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olmaları sağlanmıştır.

– Temel hak ve hürriyetler Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.

– Tüm halka eğitim ve öğretim hakkı tanımış, kızlar için de zorunlu eğitim getirilmiştir.

– Kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

– Devlet-vatandaş ilişkilerini yeniden ele alarak düzenlenmiş, devletin görev ve sorumlulukları ile halkın hak ve ödevleri tanımlanmış; eğitim, sağlık, güvenlik, adalet konularında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

– Yapılan kapsamlı inkılap çalışmaları ile çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışmalar yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.