Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadınının hangi haklara sahip olduğunu araştırınız.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Türk Toplumunda Kadının Yeri sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadınının hangi haklara sahip olduğunu araştırınız. Cumhuriyet sonrası Türk kadınının sahip olduğu haklar nelerdir?

3 Mart 1924’te çıkarılan ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimdeki ikili sistem kaldırılmış, zorunlu ve karma eğitime geçilmiştir.

4 Ekim 1926 yürürlüğe giren Türk Medenî Kanunu ile resmi nikah uygulaması başlatılmış, kadına da boşanma hakkı tanınmıştır

3 Nisan1930’da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakları verilmiştir.

26 Ekim1933’te muhtarlık seçimlerinde seçme ve seçilme hakları verilmiştir.

1933’te Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kurularak kız çocuklarına mesleki eğitim verilmeye başlanmıştır.

5 Aralık 1934’te Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ile 22 yaşını bitiren kadın ve erkeklere oy seçme hakkı, 30 yaşını bitiren kadın ve erkeklere seçilme hakkı verilmiştir.

1936’da Kadınların çalışma hayatı yürürlüğe giren İş Kanunu ile düzenlenmiştir.

  • Aşağıdaki kronolojide 1993’ten sonraki yıllara ilaveler yapacak olsaydınız, bunlar ne olurdu?

1996: İlk kadın deniz subayları Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu.

2005: Tülay Tuğcu, Anayasa Mahkemesi’nin ilk kadın başkanı seçildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir