Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde hangi alanlarda yenilikler yapılmıştır?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Çağdaşlaşan Türkiye sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde hangi alanlarda yenilikler yapılmıştır?

Cumhuriyetin ilanından sonra toplumunun ihtiyaçlarından ve dünyadaki bilimsel gelişmelerden yola çıkarak siyasal, sosyal, ekonomik, eğitim ve hukuk alanda yenilikler yapılmıştır.

Siyasi alanda yapılan yenilikler:

– Halifeliğin kaldırılması
– Saltanatın kaldırılması
– Cumhuriyetin ilanı
– Siyasi Partilerin kurulması,
– Ankara’nın başkent olması

Sosyal ve toplumsal alanda yapılan yenilikler:

– Kılık kıyafet alanında yenilikler ve Şapka Kanunu’ çıkarılması
– Hicri ve Rumi takvimler yerine Miladi takvim kabul edilmesi,
-Tekke ve zaviyelerin kapatılması
– Okka yerine kilogram; arşın yerine metre gibi yeni ölçü birimlerinin kabul edilmesi,
– Hafta sonu tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması,
– Soyadı Kanunu kabul edilmesi,
– Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi,
Ekonomik Alanda Yapılan Yenilikler:

– Tarımın modernleştirilmesi

– Yabancıların elindeki bazı fabrika ve tesislerin devletleştirilmesi,

Demiryolu ve karayolu yapımına ağırlık verilmesi

– 17 Şubat 1923’de “İzmir İktisat Kongresi” ile ekonomik hedeflerin belirlenmesi.
– Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren “Devletçi” bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.
-İlk Beş Yıllık Kalkınma Planı” nın hazırlanması
Eğitim alanında yapılan yenilikler:
– Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmesi, kız ve erkeklerin karma olarak eğitim görmeye başlaması,
– Latin esasına dayalı Türk alfabesi kabul edilmesi
– Türk Dil Kurumu’nun kurulması,
– Türk Tarih Kurumu’nun kurulması,

– Millet mekteplerinin açılması,
Hukuk alanında yapılan yenilikler:
– 1924 Anayasa’sının ilan edilmesi.
-Medeni Kanun’un kabul edilmesi,
– Boşanma ve mirasta kadın ile erkek eşitliğinin sağlanması,
– Borçlar Kanunu’nun kabul edilmesi,
– Ticaret Kanunu’nun kabul edilmesi
– Ceza Kanunu’nun kabul edilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.