Cümlelerde altları çizilen kelimeler hangi varlık ve kavramların adıdır?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. Tema Güzel Sanatlar Kışın Fotoğraf Çekerken etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

  • Aşağıdaki cümlelerde altları çizilen kelimelerin hangi varlık ve kavramların adı olduğunu örnekteki gibi karşılarındaki kutucuklara yazınız.

Hepimiz Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalıyız. Dil

Yeni Çağ’da sanayideki gelişmeler toplumları etkiledi. Dönem

Türkler, Anadolu’da İslam dininin yayılmasını sağladı. Din – inanç

Araştırmalar Mars üzerinde yoğunlaştırıldı. Gezegen

Kurtuluş Savaşı’nın etkileri dönemin sanat eserlerinde görülebilir. Savaş

Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. Kurum – kuruluş

  • Belirlediğiniz isimler yazılırken nasıl bir kural uygulanmıştır?

– Bu isimler yazılırken kelimeleri büyük harfle başlamıştır.

  • Bu isimlere ek getirilirken hangi noktalama işareti kullanılmıştır?

– Bu isimlere ek getirilirken kesme işareti kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.