Davul ve zurna hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız.

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 5.Tema Millî Kültür, Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki boşluklara, davul ve zurna hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız.

Davul, dünyanın her yerinde kullanılan bilinen en eski vurmalı çalgılardan biridir. Biçimi toplumlara göre farklılık gösterse de davul, ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir gövdeye gerilen deriden oluşur. Ülkemizin farklı bölgelerinde davul; köbürge, küvgür, tuğ, tavul, tabıl (veya babl) olarak isimlendirilir.  Davul çalanlara davulcu, tabilzen, tabbal gibi isimler verilir.  Davul  el ile veya kayısı, portakal veya meşe ağacından yapılan davul tokmağı ile çalınır. Türk toplumlarında 8. yüzyılda köbürge olarak adlandırılan davul, daha sonraları tuğ ve 11. yüzyılda küvrüğ adını almıştır. Bandolarda kullanılan ve baget ile çalınan küçük davullara ise trampet denir. davul, sesinin gür oluşu ve etkisi nedeniyle geçmişte haberleşme aracı olarak da kullanılmıştır.

Zurna, ülkemizin birçok bölgesinde kullanılan, tahta, metal ve kamış kullanarak yapılan nefesli saz çeşididir. Yüksek sesli olduğu için genellikle davul ile beraber kullanılan bu enstrüman açık havada kullanıma uygundur. Zurna, ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin folklorunda davul eşliğinde kullanılan, ahşap, yedi delikli olup en çok kullanılan nefesli sazların başında gelir.

Zurnanın boy ve şekil olarak birçok çeşidi vardır.

Zurnanın özellikleri aşağıdaki şeklide sıralanabilir:

Büyük parçasının sert bir ağaçtan yapılması (dağ eriği, ceviz, vs..)

İçinin açılarak sesi tam karşıya gönderecek şekilde olması (uzunlama kesiti parabola benzer)

Sesinin küçücük bir kamış silindirin ezilerek daracık bir elips haline getirilmiş dış deliğinin açılma kapanma titremeleriyle çıkması

İç boru deliğinin en kamışa yakın tarafının önce şimşir sonra da metal parça ile daha da daralması.

Kamışın özelliğinden sesinin ancak yüksek basınç sonucu çıkabilmesi

Yüksek basıncın gereği nefes çevirerek (şişirtilmiş avurtlardaki havayı kullanırken burundan nefes alıp devam ederek yani ezgiyi hiç nefes almak için kesmeden) çalınması.

“Davul ve zurna hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız.” için 23 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.