“Değer, örf ve âdet” kavramlarının anlamlarını öğreniniz.

Toplumla ilgili bazı belli başlı terimler bulunmaktadır. Bunlar toplumun sosyal yaşantısını ve anlayışını gösteren ve tanıtan kavramlardır. Değer, örf ve adet kavramları toplumla ilgili birer terim olup sosyal hayatta sıklıkla kullanılan ifadelerdir. Bu üç terim birbirleri yerine kullanılmakla birlikte aralarındaki küçük farklılıklara değinerek  her birinin anlamını ayrı ayrı vereceğiz.

Değer; bir milletin uyguladığı ve inandığı sosyal ve ekonomik öğelerin bütününe verilen isimdir. Örf; toplumun geçmişten getirdiği yazılı olmayan davranış ve kuralların bütünüdür. Adet; toplumsal gelenek ve göreneklerin tamamına verilen addır. Bu kavramlar birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Fakat çok küçük farklarını anlatmakta fayda görmekteyiz.

Örf, adet, gelenek ve görenek sosyal terimleri  yazılı olmayan kurallardır. Bu kurallar zamanla değişmez. Bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Bu kurallara uygun davranmamak yadırganır. Bu toplumsal kabulden dolayı insanlar bu fiilleri yapmaya kendilerini zorunlu hissederler. Düğün törenleri ve kız isteme törenleri gibi farklılıklar örnek olarak verebilir.

Değer kavramı örf ve adete göre daha esnektir. Değerler bölgeden bölgeye değişmez ülkeye has olabilir toplumda genel kabulü vardır. Bayram ziyaretleri büyüklere saygı ve el öpülmesi inançları toplumun değerleri arasındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir