“Değişim Ve Süreklilik, Devlet Adamı, Gelenek, Göç, Kentleşme, Millet, Tören, Sınır, Devlet, Kültür ˮ Kavramlarının Yer Aldığı Bir Metin Oluşturunuz.

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Devlet ve Millet etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

“Değişim ve süreklilik, devlet adamı, gelenek, göç, kentleşme, millet, tören, sınır, devlet, kültür ˮ kavramlarının yer aldığı bir metin oluşturunuz. Metninizde, yeryüzü şekillerinin insan hayatına etkisine ve Orta Asya Türklerinin sosyal yaşamına yer veriniz.

Tarih boyunca insanoğlunun yaşamı değişim ve süreklilik göstermiş, insanlar bulundukları doğanın coğrafi özellikleri ve yeryüzü şekillerine uyum sağlamışlardır. İnsan toplulukları bir araya gelerek devletleri oluşturmuşlar, zaman zaman sınır devletlerle mücadele etmişler, başarılı devlet adamları ülke sınırlarını genişletmişlerdir. Zamanla bir bölgede yaşayan insanlar paylaştıkları ortak değerler, oluşturdukları gelenekler ile milletlerinin diğerlerinin ayırt edilebilmesini sağlamışlardır. Özellikle Orta Asya’nın yeryüzü şekilleri ve buna bağlı oluşan iklim özellikleri toplumun hayatını etkilemiş, konargöçer bir yaşam tarzı sürmeye başlamışlar ve her ilkbahar ve sonbaharda yaşanan göç kültürü bu toplumların en belirgin özelliği haline gelmiştir. Göç hayatının vazgeçilmezi olan çadırlar günlük hayatın geçtiği yerler olmuştur. Obaya yeni katılan her yeni çadır, törenlere kutlanmıştır. Hayvancılık Orta Asya’nın en önemli geçim kaynağı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.