Democritus, Dalton, Thomson, Bohr bilim insanlarının atom ile ilgili düşüncelerini yazınız.

7.sınıf Aydın Yayınları Fen Bilgisi Dersi 4.Ünite Saf Madde ve Karışımlar  Ünitesi ödev sorularından birisi

Atomla ilgili teorileri ortaya atan bilim insanları aşağıda verilmiştir. Bu bilim insanlarının atom ile ilgili düşüncelerini noktalı alanlara yazınız.

Democritus: atom sözcüğünü ilk ortaya atan kişidir. Gözle görülemeyen küçük parçacıklardır. Bölünemez anlamına gelen atomos  kelimesinden türemiştir.

John Dalton: modern atom kavramını ortaya atmıştır. Maddenin atom denilen bölünemez parçalardan oluştuğunu söylemiştir.

Thomson: eloktronu keşfetmiştir.

Niels Bohr: elektronların çekirdeğin çevresinde rastgele yerlerde değil belli bir yörüngede döndüğünü söylemiştir.

Rutherford: atomun kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan çekirdek, çekirdek etrafında dolaşan elektronlardan oluşmaktadır. Çekirdeği oluşturan parçacığa proton adını vermiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.