Demokrasi anlayışının gelişmesi ile birlikte devletin yönetim biçimlerinde ne gibi değişiklikler olmuştur?

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen Yönetimin Özü sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Demokrasi anlayışının gelişmesi ile birlikte devletin yönetim biçimlerinde ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız.

Demokrasi anlayışındaki gelişim ile başlarda Monarşi ile yönetilen, devlet yönetiminde yönetimde hakkı olmayan halka, zamanla kısmı olarak yönetime katılma hakkı verilmiş ve meşrutiyet yönetim şekli oluşmuştur. Halkların bir kişinin yönetim ve egemenliğine karşı olan mücadeleleri ile monarşi ve meşrutiyet yönetimleri yerlerini Cumhuriyet yönetimlerine bırakmışlar ve böylece halklar kendi yöneticileri seçerek tam anlamıyla egemenlik hakkını kullanmaya başlamışlardır. Demokrasi anlayışındaki gelişmelerle kişi hak ve özgürlüklerinin anayasa ile korunmasını ortaya çıkarmış, devlet yönetimine toplumun her kesiminin eşit haklarla katılması sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.