Demokrasi kavramını tanımlamanız istense en çok hangi özelliğine vurgu yapardınız?

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6. Ünite Demokrasinin Serüveni Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Demokrasi kavramını tanımlamanız istense en çok hangi özelliğine vurgu yapardınız?

Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Demokrasinin temel ilkeleri;  milli egemenlik, seçimler ve temsil, hukukun üstünlüğü, hürriyet ve eşitlik, çoğulculuk ve katılım, siyasi partiler şeklinde sıralanabilir.  Bence demokrasinin en önemli özelliği milli egemenliktir. Yani halkın özgür seçimlerle kendi yöneticilerini seçerek yönetime katılmasıdır. Halkın egemenlik hakkının, seçtiği vekiller eliyle seçimler sonrası kurulan meclis tarafından kullanılmasıdır. Halk kendini yönetecek kişileri seçerken özgür bir şekilde karar verdiği ve herkesin oyu eşit değere sahip olduğu için demokrasi kavramında en çok vurguyu milli egemenliğe yapardım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir